Margret heeft een eigen lespraktijk, waarin ze zowel orgel- als pianolessen geeft. De lessen worden gegeven bij de leerlingen thuis, in Ede en Lunteren. Zowel beginners als gevorderden van alle leeftijden kunnen les krijgen. Voor iedereen is het mogelijk om op zijn/haar eigen niveau te musiceren en zich verder te ontwikkelen.

In de lessen staat het speelplezier voorop. Daarbij wordt er op een ontspannen manier gewerkt aan techniek en lichaamshouding. Ook is er aandacht voor gehoortraining en muziektheorie. Voor de gevorderde orgelleerlingen is het mogelijk om zich verder te ontwikkelen op het gebied van kerkelijk orgelspel: harmoniseren, improviseren en het begeleiden van gemeentezang. Ook pianoleerlingen kunnen les krijgen in improvisatie en in het harmoniseren van (kerk)liederen.

Jaarlijks organiseert Margret een leerlingenconcert. Leerlingen laten dan horen wat ze allemaal kunnen op hun instrument, wat ze geleerd hebben en met welke muziek ze zich bezig houden. Familie en vrienden van de leerlingen vormen het publiek.